Łowca talentów/Rekruter/Sourcer - zdalnie

Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland · Tivron KRK expand job description ↓

Description

Należysz do osób z inicjatywą?

Twój znak rozpoznawczy to działanie i pomysłowość?

Wiążesz swoją przyszłość zawodową z rekrutacją?

Zapoznaj się z naszą ofertą, bo być może to właśnie Ciebie szukamy!


Łowca talentów/Rekruter/Sourcer – zdalnie

Zajmiesz się:

 • Pozyskiwaniem kandydatów w oparciu o zlecone zapotrzebowanie.
 • Aktywnym poszukiwaniem nowych źródeł dotarcia do potencjalnych kandydatów.
 • Selekcją aplikacji, prowadzeniem wywiadów telefonicznych oraz umawianiem spotkań f2f z kandydatami.


Requirements

Korzyści dla Ciebie

 • pracujesz zdalnie - od Ciebie zależy kiedy oraz ile pracujesz;
 • poznasz tajniki rekrutacji, employer brandingu, marketingu i sprzedaży - chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Zapewniamy wdrożenie w biurze (2 dni po 8h);
 • sprawdzisz się w różnych rekrutacjach - głównie językowych związanych z telefoniczną sprzedażą i obsługą klienta, ale także administracyjnych;
 • otrzymasz atrakcyjne wynagrodzenie od każdej osoby, która dołączy do firmy;
 • swoboda działania i samodzielność - to Ty zarządzasz swoją pracą, od Ciebie zależą jej efekty;
 • będziesz kluczową postacią działu HR - odpowiadasz za pierwszy kontakt z kandydatem i reprezentujesz firmę. Już na wstępie przyczyniasz się do rozwoju naszej organizacji.


Niekończące się wyzwania w twórczej atmosferze współpracy gwarantowane!

Kim jesteśmy?


Zajmujemy się pośrednictwem w sprzedaży i obsłudze klienta dla firm zewnętrznych, jesteśmy międzynarodowym contact center. Na co dzień obsługujemy 12 rynków zagranicznych.


Pomimo, że tworzymy zróżnicowany językowo i kulturowo zespół to panuje u nas nieformalna atmosfera pracy (daleko nam do korporacji). W 2015 było nas 20. Dziś nasz zespół liczy ponad 100 osób. Mamy w planie wkroczyć na nowe rynki, powiększyć istniejące zespoły oraz otworzyć kolejny odział!

Traktujemy sprzedaż z pasją. Jesteśmy przekonani, że sprzedawać mogą nie tylko osoby z „żyłką handlowca”. Wiemy z doświadczenia, że odpowiednio przygotowany i przeprowadzony cykl szkoleń oszlifuje nie jeden diament.


Benefits

Liczymy, że:

 • posiadasz min. kilka m-cy doświadczenia w rekrutacji, najlepiej w agencji pracy tymczasowej
 • jesteś dyspozycyjna/y na szkolenie stacjonarne w biurze (2dni po 8h);
 • Postrzegasz każde zadanie jako szansę aby się wykazać, a trudności tylko bardziej motywują Cię do działania.
 • Należysz do osób aktywnych, z inicjatywą, dających z siebie 120%;
 • Uważasz sprzedaż za umiejętność przyszłości (dobry rekruter to przede wszystkim dobry handlowiec);
 • Twoja głowa jest pełna pomysłów;
 • W social media czujesz się jak ryba w wodzie;
 • Twoja przedsiębiorczość i determinacja pozwala Ci dokonać (pozornie) niemożliwego;
 • Chcesz się uczyć i wiążesz swoją przyszłość z rekrutacją.


Jeśli chcesz poznać szczegóły skontaktuj się z nami wysyłając swoje CV.

Kto wie, być może już niedługo będziemy współpracować :)

Personal information
Your Profile
Application Details
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w CV i liście motywacyjnym danych osobowych przez Etrose Holding Limited z siedzibą: Office 3, Pamelva Court, 1 Anastasi Shoukri Street, 3035 Limassol, Cyprus w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prowadzenia procesu rekrutacji, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesie rekrutacji.
Szanowny Panie/Szanowna Pani, Uprzejmie informuję, że Etrose Holding Limited z siedzibą Office 3, Pamelva Court, 1 Anastasi Shoukri Street, 3035 Limassol, Cyprus jest administratorem danych osobowych („Administrator”) pozyskanych od Pana/Pani w związku z Pana/Pani udziałem w procesie rekrutacji na stanowisko [Łowca Talentów/Rekruter - wewnętrzny dział HR] W ramach procesu rekrutacji będziemy przetwarzali następujące dane osobowe dotyczące Pana/Pani: (i) Imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – podstawą przetwarzania tych danych przez Administratora jest art. 221 §1 Kodeksu pracy. Obowiązek podania / Prawo do żądania tych danych wynika z przepisów prawa, a ich niepodanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym. (ii) Inne dane osobowe, zawarte w CV lub liście motywacyjnym, w tym wszelkie dane kontaktowe (tj. miejsce zamieszkania, adres, e-mail, numer telefonu), które nam Pan/Pani przekazał/ła – podstawą przetwarzania tych danych przez Administratora jest udzielona przez Pana/Panią zgoda. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, a ich niepodanie nie uniemożliwi udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. (iii) Inne dane osobowe, pozyskane w ramach spotkań w trakcie procesu rekrutacyjnego (tj. informacje przekazane w trakcie rozmów kwalifikacyjnych, wyniki testów, pisemne referencje, dodatkowe informacje na temat posiadanych kwalifikacji) – podstawą przetwarzania tych danych przez Administratora jest udzielona przez Pana/Panią zgoda. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, a ich niepodanie nie uniemożliwi udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, ale może wpłynąć na ocenę Pan/Pani przydatności do pracy na stanowisku, którego dotyczy proces rekrutacyjny. (iv) Dane uzyskane przez Administratora w związku ze stosowaniem monitoringu oraz kontroli dostępu do pomieszczeń, w których prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne – podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes prawny Administratora, polegający na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony pomieszczeń i majątku. Podanie tych danych jest konieczne do wstępu na teren zakładu pracy Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który jest związany z automatycznym podejmowaniem decyzji lub profilowaniem. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę dotyczącą powierzenia przetwarzania danych osobowych, o których mowa powyżej, takim jak: agencje rekrutacyjne, współpracujący z Administratorem niezależni rekruterzy, doradcy, prawnicy, a także podmioty z grupy kapitałowej, do której należy Administrator, jeżeli podjęcie decyzji dotyczących wyniku procesu rekrutacyjnego będzie konsultowane z takimi podmiotami. Informujemy że Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pana/Pani dane będą przechowywane przez cały okres trwania procesu rekrutacji, a w uzasadnionych przypadkach także po jej zakończeniu, przez okres jaki jest konieczny do rozpatrzenia potencjalnych roszczeń (tj. do upływu okresu przedawnienia oraz do upływu 6 miesięcy po zakończeniu tego okresu lub do czasu uzyskania informacji, że nie doszło do zgłoszenia żadnych roszczeń – którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi pierwsze). Jeżeli wyraził/ła Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takich procesów, to przekazane nam dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres 3lat od zakończenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego. W związku z tym, że Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe, będzie przysługiwało Panu/Pani prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje także Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Możliwość skorzystania z powyższych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii danych, a także od wystąpienia innych okoliczności określonych w przepisach prawa. Jeżeli chciałby/łaby Pan/Pani uzyskać dodatkowe informacje w tym zakresie, prosimy skontaktować się z nami w sposób wskazany na końcu niniejszej informacji. Ponadto, w takim zakresie w jakim Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło przed cofnięciem zgody. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w przypadku przekazania przez Pana/Panią jakichkolwiek szczególnych danych osobowych (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych) dane takie zostaną niezwłocznie usunięte. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższą informacją oraz otrzymałem/otrzymałam jej kopię.