Sales Specialist with Slovak

Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland · Tivron KRK · 2017/07/30 expand job description ↓

Description

Are you passionate about languages, motivated and creative?

Join our team!

Sales Specialist with Slovak(Kraków)

You will deal with:

 • Post-sales service for the current orders on the slovak market (phone and e-mail contact)
 • Increasing the current orders (up-sales)
 • Measuring customers’ satisfaction with the purchased products

Requirements

 • Very good knowledge of Slovak that allows you to communicate easily.
 • Availability for at least 20h per week
 • Openess in contact with another person and engagement
 • Focus on implementation of goals and improvement of your skills.

Benefits

 • You will get fluent in language, mostly in speech by contacting a native speaker customer.
 • You will combine your work with different activities. We provide flexible work time and possibility to adjust your schedule (20-40h a week).
 • In exchange for your competencies and engagement you will receive an attractive remuneration.
 • You will get to know a cultural specificity of a customer from a given country without going abroad – language in a contact with a native speaker customer is not enough.
 • You will develop skills valuable in professional life that refer to customer service standards, communication and sales. Our specialist gladly share their experience.
 • You stay in touch with an environment of liguists. Maybe you will discover a passion to another language? You will surely make new frends with whom you will gladly meet after work.
 • You work in a company that values cooperation and mutual but let you freely implement your own ideas.
 • You have private medical care and Multisport card.


Feel free to contact us!

Personal information
Your Profile
Application Details
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w CV i liście motywacyjnym danych osobowych przez Etrose Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej nr 19, 30-150 Kraków w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prowadzenia procesu rekrutacji, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesie rekrutacji.